Privacy

Privacyverklaring

Deze tekst is een vertaling van het oorspronkelijke ”Politica de privacidad”, dat is opgesteld in het Spaans. Voor verschillen in de vertaling of uitleg over een onduidelijke tekst in deze verklaring moet verwezen worden naar de genoemde oorspronkelijke tekst zoals vermeld. Om u goed en efficiënt van dienst te kunnen zijn hebben wij enkele gegevens van u nodig. Het is van belang dat deze gegevens goed beheerd worden en nimmer aan derden te beschikking worden gesteld. De gegevens worden gebruikt als u een reservering bij ons doet en als u uw gegevens aanpast.

Wij verwerken de volgende gegevens:

1. Identiteitsgegevens. Dit zijn de gegevens die u opgeeft voor een reserveringsaanvraag of om een persoonlijke account aan te maken. Deze gegevens worden gebuikt om uw reservering te verwerken.

naam

geslacht

adres

telefoonnummers

e-mail adres

2. Navigatiegegevens Deze worden verzameld en geanalyseerd om ons product te verbeteren en de nieuwsbrieven en inhoud van onze site te optimaliseren en de site gebruiksvriendelijke te maken. Cookies zijn een registratiebestandjes date en website overbrengt naar de harde schijf van een computer en ze daar opslaat. Het gaat hier alleen om surfgedrag-analysatie, waarbij alleen ip-adressen worden geregistreerd, maar geen naam, adres etc.

3. Betalingsgegevens. Wanneer u betaald met een creditkaart worden uw creditkaartgegevens niet bij ons opgeslagen en wordt uw betaling gedaan via een beveiligde SLL server.

Alle personen die handelen onder het gezag van de verhuurder, hebben inclusief de verhuurder hebben geheimhoudingsplicht, behalve indien zij wettelijk verplicht worden mededelingen te doen over bepaalde gegevens.

Hieronder volgt een vertaling van de privacyverklaring waarbij Spanjecamper, S.L. (als verwerkende),Autocaravan Express als verhuurder en U als bezoeker wordt vermeld. Overeenkomstig de Wet Bescherming Persoongegevens (Ley Organica 15/1999, 13 december en Ley 34/2002, 11 juli) aangaande de informatievoorziening bij internetwinkels en e-commerce bedrijven en verdere regelgeving hierop betrekking hebbende, informeren wij dat de verwerkende de verzamelde gegevens doorstuurt naar de verhuurder die de persoonlijke gegevens van bezoeker opslaat met als doel deze gegevens te onderhouden en te verwerken ten behoeve van het informeren over en het toepassen van verhuur van voertuigen en activiteiten die daar verband mee houden. Het voeren van e-mail verkeer tussen de belanghebbende partijen of gelijkwaardig medium impliceert dat de bezoeker deze privacyverklaring aanvaard en zijn toestemming verleent voor het sturen van promotionele acties via dit medium. De verhuurder behoud zich het recht voor om vrij en zonder enige bericht de inhoud van deze clausule te wijzigen teneinde deze aan te passen aan nieuwe regelgeving en/of jurisprudentie welke veranderingen door de verantwoordelijke zal worden gepubliceerd op deze site, opdat de bezoeker op ieder gewenst moment zich op de hoogte kan stellen van de privacy politiek . De persoonlijke gegevens die worden verkregen van de geregistreerde bezoekers worden opgeslagen in een database, eigendom en onder verantwoording van de verhuurder die zich verplicht om maatregelen te nemen om te gegevens op een veilige en georganiseerde manier op te slaan hierbij aan de wet Wet Bescherming Persoongegevens (Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre de Proteccion de Datos de Caracter Personal) te voldoen.

De verhuurder heeft aan alle door de wet vereiste eisen van veiligheid voldaan y spant zich in om aanvullende technische maatregelen te nemen teneinde verlies, wangebruik, ongeoorloofde toegang en diefstal van persoonlijke gegevens te voorkomen. De bezoeker dient zich te realiseren dat veiligheidsmaatregelen op internet niet onaantastbaar zijn. De bezoeker is op de hoogte van zijn rechten als bezoeker en kan zijn rechten aanwenden om , toegang te hebben tot gegevens om te wijzigen en gegevens over annuleringen, non-acceptatie alsmede het recht om geïnformeerd te worden via e-mail over de overdracht door de verhuurder. Het kan zijn dat de verhuurder cookies gebuikt wanneer de bezoeker op de site navigeert en op de Deze cookies zien alleen een anonieme gebruiker en zijn computer, maar geen naam en achternaam van bezoeker. Ook kunnen de cookies geen harde schijven lezen of cookie bestanden van andere leveranciers. De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn of haar browser zo in te stellen dat er geen cookies op de harde schijf worden geïnstalleerd.

© 2016 spanjecamper.nl

 

Política de privacidad

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de datos de Carácter Personal y a la Ley 34/2002, de 11 de julio , de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y demás normativa aplicable, Spanjecamper informa al usuario de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado y bajo la responsabilidad de Autocaravan Express, s.a. con la finalidad de realizar el mantenimiento y gestión de la relación contractual con el usuario, así como labores de información y comercialización de turismos, furgones y autocaravanas y de actividades relacionadas con los mismos. En todo caso Spanjecamper cede los datos suministrados por el usuario a Autocaravan Express, en adelante definido como arrendador, responsable para el mantenimiento y gestión. En caso de comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio equivalente, la aceptación de la presente Política de Privacidad supondrá que el usuario presta su consentimiento expreso para el envío de publicidad a través de dicho medio.

El arrendador se reserva derecho libremente y sin previo aviso a modificar la política de privacidad para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales así como a practicas de la industria. Si el arrendador introdujera alguna modificación el nuevo texto será publicado en este mismo sitio, donde el usuario podrá tener conocimiento de la política de protector de datos del arrendador vigente en cada momento. La información personal recabada de los usuarios registrados puede ser almacenada en una base propiedad del arrendador quien asume y compromete a garantizar las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad e integridad de la información de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable.

El arrendador ha adoptado los niveles de seguridad de protector de los datos personales legalmente requeridos y procura instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la perdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados. Ello no obstante, el usuario debe entender de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, así como tienen reconocido el derecho a ser informados de las cesiones realizadas contactando con el arrendador a través del correo electrónico.

El arrendador utilizara cookies cuando el usuario navegue por los sitios y paginas Web del sitio. Dichas cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y su ordenador y no proporcionara nombre y apellidos del usuario, Las cookies del arrendador no pueden leer datos del disco duro ni leer los archivos cookie creados por otros proveedores. El arrendador cifra los datos identificativos del usuario para mayor seguridad. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro.